Home » Blog » Blog » Praktijkhouder en haar team: samen sterker

Praktijkhouder en haar team: samen sterker

door | 28 jun, 2017 | Blog

Soms lijkt het alsof je als praktijkhouder en medewerkers van andere planeten komen: het kan soms wat ingewikkeld zijn om met elkaar te communiceren. Met behulp van deze tips krijg je mogelijk meer grip op een zinvolle samenwerking.

Afhankelijk van de grootte van je praktijk bestaan er verschillende functies. De kleine praktijken hebben praktijkhouder(s) en logopedisten, de wat grotere hebben misschien een logopedist die ook als kwaliteitsmedewerker werkt. De grote praktijken hebben vaak teamleiders en soms ook management-assistenten. Al zijn deze functies vaak door logopedisten bekleed en spreken we dezelfde taal, toch kan het zijn dat een ieder door een andere bril kijkt. Dit kan de samenwerking soms wat uitdagend maken.

Om goed samen te werken, spreken verwachtingen een belangrijke rol. De praktijkhouder verwachtte wellicht je inzet, loyaliteit en discipline. Nu kan het zijn dat er betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en initiatief wordt verwacht. Een verschuiving zoals deze verwachtingen kan ongemerkt gebeuren.

De meeste medewerkers (van logopedist tot teamleider) verwachten respect, waardering en ontwikkelingsmogelijkheden van de praktijkhouder.

Verwachtingen uitspreken

Als verwachtingen zoals bovengenoemd niet worden uitgesproken tussen praktijkhouder en medewerkers en er alleen wordt gesproken over het functioneren en de dagelijkse aangelegenheden, dan bestaat er een grote kans dat er ruis op de lijn ontstaat.

Ga dus met elkaar in gesprek en bespreek in de ruimste zin des woords jullie samenwerking, zodat alles boven water is en de verwachtingen over jouw functioneren en over jullie samenwerking helder is. Alleen als je samen dit fundament legt, kan je optimaal samenwerken.

Mijn ervaring

Ik heb zelf een aantal jaar gewerkt als teamleider bij een grote logopediepraktijk en later als vestigingsmanager bij een psychologiepraktijk. In beide gevallen was het noodzakelijk om de verwachtingen omtrent de functie goed door te spreken. In het ene geval was ik werknemer en was de functie nieuw en vrij breed opgezet. In het andere geval was ik freelancer en bestond de functie in die hoedanigheid al een tijd. In beide situaties is het van belang goed uit te spreken wat over en weer de verwachtingen zijn.

Bij een nieuwe functie moet alles nog ontdekt worden. Dus is afstemming en uitspreken van wederzijdse verwachtingen zeer belangrijk voor een vruchtbare samenwerking.

Bij het overstappen naar een soortgelijke leidinggevende functie in een soortgelijke zorgsetting kan ik verwachten dat mijn functie hetzelfde is en dit niet uitspreken, terwijl er weldegelijk een groot verschil is. Ook daar is het belangrijk om verwachtingen uit te spreken.

Nu werk ik als zelfstandige en begeleid ik praktijken en logopedisten naar de audit. De ene wil alleen begeleiding voor de dossiers, de ander wil begeleiding van de medewerkers. De ene wil alleen voorbereid zijn op de audit, de ander wil de audit aanvragen en weer anderen worden geselecteerd door de zorgverzekeraar.

In alle gevallen zal het van belang zijn om de verwachtingen uit te spreken naar elkaar.

Gezamenlijk doel stellen

Dit is de eerste stap die er gezamenlijk gesteld dienen te worden. Wat is jullie gezamenlijk doel? Willen jullie de audit halen? Zo ja, gaan jullie voor 100% conform? Binnen welke periode wordt het gepland? Hoeveel tijd wordt er vrijgemaakt voor het auditproof maken van je dossiers? Wordt het wel of niet doorbetaald?

Wat is het doel van de praktijk en wat is jouw rol/functie? Waar werken jullie samen naar toe en wanneer is dat bereikt? Open het gesprek met elkaar hierover, brainstorm samen en leg het dan beide naast je neer. Het denkproces hierover pruttelt vanzelf door. Na een week of misschien langer heeft het proces meer vorm gekregen en komen jullie weer bij elkaar om alles concreter te maken. Haast je niet, het is beter hier de tijd voor te nemen en zorgvuldig te kijken naar alle aandachtspunten. Wees eerlijk naar jezelf en naar elkaar over wat jij wilt en wat jij denkt dat nodig is en wat haalbaar is.

Een goed geformuleerd gezamenlijk doel heeft magie. Het is:

 • Meetbaar
 • Acceptabel voor iedereen
 • Gecommuniceerd aan elkaar/ het team
 • Inspirerend voor jou als medewerker
 • Engagerend, het zorgt voor betrokkenheid tussen iedereen met dit doel.

Na het vaststellen van het gezamenlijke doel, als het hart van een bloem, bespreken jullie samen de verschillende bloemblaadjes die helpen om het doel te bereiken.

Bijvoorbeeld het behalen van de vrijwillige audit.

Bronvermelding methode bloem: Charlotte van den Wall Bake

Open communicatie: wees eerlijk naar elkaar, blijf verwachtingen uitspreken. Als je ergens tegen aan loopt, of het loopt anders: tell the truth sooner!

Werkafspraken: stem af hoe vaak jullie elkaar spreken/sparren en hoe lang zo’n werkoverleg duurt. Hoeveel tijd wordt er aan de dossiers gespendeerd en wat wordt uitbetaald?

Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor en voel jezelf ook daadwerkelijk verantwoordelijk, neem initiatief! Maak bv een lijst om bij te houden waar je bent gebleven met jouw dossiers.

Functieprofiel: zorg voor een duidelijk afgestemd functieprofiel waarin jouw taken en verantwoordelijkheden omschreven staan. In dit voorbeeld bijvoorbeeld, controleer jij werk van je collega’s?

Waardering: geef feedback aan elkaar en geef een compliment, uiteraard alleen als je het meent. Zeker als je een uitdaging doel hebt zoals de audit, kan feedback goede richting geven en een compliment een steuntje in de rug zijn, net dat zetje wat nodig is weer door te gaan.

Vertrouwen: vertrouwen tussen jou en je praktijkhouder is van doorslaggevend belang in jullie samenwerking. Geef ruimte, wees ervan overtuigd dat je wordt geïnformeerd als dat nodig is, wanneer er vragen zijn of onduidelijkheden. Vertrouwen heeft alles te maken met loslaten.

Soepele samenwerking: wil je nog meer uit jullie samenwerking halen, is het zinvol om in een goed gesprek samen de bloemblaadjes te bespreken en te bekijken waarom het al zo goed gaat en wat er voor nodig is om nog beter samen te werken

 

Mocht je na het lezen en bespreken van jullie doel:

 • om de audit te doen of
 • om je ervoor te willen voorbereiden…

Neem contact op als je meer informatie wilt over de Trainingen om Auditproof Dossiers bij te houden volgens de geldende richtlijnen.

 

De weg naar succes, begint met de eerste stap.

Zo gezegd, zo gedaan

 

 

Over Niña van Wermeskerken

Met mijn werkervaring opgedaan in de paramedische sector, talloze gevolgde ondernemerstrainingen, gegeven training en coaching, mijn passie voor efficiënt en effectief werken sta ik klaar voor jou!

Gerelateerde artikelen

4 Reacties

 1. charlotte van den wall bake

  wat leuk dat je een van mijn modellen hebt gebruik 🙂 ik zou het wel fijn vinden als je daarbij ook bron vermelding doet

  groet Charlotte van den Wall Bake

  Antwoord
  • Niña van Wermeskerken

   Beste Charlotte,

   Bedankt voor je berichten. Ik zie ze nu pas nadat jij mij hebt gemaild. Mijn excuses voor de late reactie. Ik ben namelijk met verlof en deze reacties dien ik handmatig goed te keuren en ik ben nog met mijn hoofd in de wolken sinds de geboorte van mijn zoontje.
   Ik zal jouw als bronvermelding bij zetten.

   Niña

   Antwoord
 2. Charlotte van den Wall Bake

  hi Nina, leuk artikel. super dat je een van mijn modellen gebruikt, ik ben altijd er voor kennisdeling. Echter… ik zou het wel zo fijn vinden als je er bronvermelding bij doet. Dankjewel alvast. groet Charlotte van den Wall Bake

  Antwoord
  • Niña van Wermeskerken

   Beste Charlotte,

   zie reactie op jouw vorige bericht. Ik zie ze dus vandaag pas op 21-6-2018.
   Ik zal jouw naam erbij vermelden,

   Niña

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin