Home » Blog » Blog » Heb jij al gehoord van de Wkkgz?

Heb jij al gehoord van de Wkkgz?

door | 22 feb, 2017 | Blog

Deze nieuwe wet is sinds 1 januari 2017 van kracht. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz).

Deze wet is gericht op de bevordering van de kwaliteit van zorg en de versterking van de positie van de cliënt door regels te stellen over de kwaliteit en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg. Zo maar dat is een mond vol! Wat betekent dat dan voor jou?

De veranderingen in vogelvlucht

  1. De zorgaanbieder moet controleren hoe de zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd, dit heet de vergewisplicht.
  2. De zorgaanbieder mag alleen zorg laten verlenen door mensen (en organisaties) met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Deze overeenkomst moet ervoor zorgen dat de zorgverleners voldoen aan de wettelijke verplichtingen en regels van de zorgaanbieder over de zorgverlening.
  3. Deze nieuwe wet biedt bescherming voor de melders van incidenten, dus ook bescherming voor de zogenaamde “klokkenluiders”. De Wkkgz zegt dat gegevens uit intern gemelde incidenten niet gebruikt mogen worden als bewijs is rechtelijke procedures.
  4. Met deze wet moeten zorgaanbieders patiënten op de hoogte stellen van een incident. Dit hoeft alleen voor incidenten die merkbare gevolgen (kunnen) hebben. De zorgaanbieder moet van het incident en de melding ook een aantekening maken in he patiëntendossier.
  5. Zorgaanbieders moeten de patiënt (aanvullende) informatie verstrekken over de kwaliteit en de tarieven van de aangeboden zorg, over de wachttijd en bewezen werkzaamheid van de zorg. Met deze wet geldt specifiek de verplichting voor de zorgaanbieders om vragen van (potentiële) patiënten over de aangeboden zorg te beantwoorden.
  6. Zorgaanbieders moeten ook geweld in de zorgrelatie en ontslag van zorgverleners wegens ernstig disfunctioneren gaan melden bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ), naast de calamiteiten en seksueel misbruik wat voorheen alleen verplicht was.
  7. De klachtencommissie is komen te vervallen als verplichting, waardoor de zorgaanbieders zelf de klachtenafhandeling inrichten en krijgen zij zelf de keuze om al dan niet een klachtencommissie in te stellen.
  8. Daar tegenover staat wel de nieuwe verplichting van een interne klachtenfunctionaris en een interne klachtenregeling. Met de klachtenfunctionaris kan de zorgaanbieder de klacht zelf beoordelen. De zorgaanbieder moet ook verplicht aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. De zorgaanbieder onderzoekt en oordeelt binnen 6 (+4) weken over de klacht. De onafhankelijke geschillencommissie oordeelt over de klacht en heeft de bevoegdheid tot het toekennen van schadevergoeding tot €25000.
  9. De verplichting tot een kwaliteitsjaarverslag komt te vervallen. De zorgaanbieder hoeft dus geen verantwoording meer af te leggen van de manier waarop hij de behandeling van klachten en geschillen heeft uitgevoerd.

Van samenwerken wordt iedereen beter

Deze wet heeft ervoor gezorgd dat er veel is veranderd. Daarnaast ook dat er voor de eerstelijnszorgaanbieders veel te regelen is.

Hoe ver ben jij al met het regelen van de organisatie van jouw praktijk, zodat deze voldoet aan de Wkkgz? Ik ben erg benieuwd!

Van samenwerken wordt iedereen beter, wie wil dat nou niet? Laten wij als beroepsuitoefenaars elkaar helpen en bestaande stukken en inzichten met elkaar delen, zodat de werkdruk verdeeld wordt onder ons allen!

Laat vooral je vragen en inzichten achter onder deze blog!

Wil je hulp bij het regelen en toepassen van deze wet om zo ook auditproof te zijn voor deel 3 van de Kwaliteitstoets Logopedie?

Kijk dan naar training Bedreven en/of Op Orde, waar dit onderdeel aan bod komt.

De weg naar succes begint met de eerste stap!

Zo gezegd, zo gedaan

 

Bron: Medisch ondernemen februari 2015

 

Over Niña van Wermeskerken

Met mijn werkervaring opgedaan in de paramedische sector, talloze gevolgde ondernemerstrainingen, gegeven training en coaching, mijn passie voor efficiënt en effectief werken sta ik klaar voor jou!

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin