Home » Blog » Blog » EBP doe er wat mee!

EBP doe er wat mee!

door | 15 feb, 2017 | Blog

Daar is ie dan, mijn allereerste blog op Zo gezegd, zo gedaan! Mijn naam is Marlot Doornweerd, 23 jaar en net afgestudeerd als logopedist en werkzaam in een vrije vestiging. Elke derde woensdag van de maand kun je van mij een blog verwachten. In mijn blogs wil ik het graag hebben over de kwaliteit van logopedie, maar ook vooral over de praktische en werkzame kant hiervan. Naast de kwalitatieve kant van logopedie, wil ik in mijn blogs ook graag in gaan op vragen vanuit het werkveld en een inspiratiebron zijn voor logopedisch materiaal en activiteiten. Ik hoop dat ik je hiermee kan inspireren! Mocht je nog ideeën of vragen hebben voor een nieuwe blog, laat het dan achter in de comments. Maar nu eerst mijn eerst blog over EBP.

EBP doe er wat mee!

Praatjuf

Ken je het gevoel dat je soms als logopedist gezien wordt als de ‘praatjuf’ of de ‘spelletjesjuf’?
Vaak krijg je van ouders de reactie ‘wat doen jullie toch leuke spelletjes bij logopedie!’. Alle spelletjes of andere activiteiten die je tijdens de logopedische behandeling doet, hebben altijd een doel, waarbij je hebt nagedacht over de hulpvraag van de cliënt, je eigen ervaring als therapeut en de wetenschappelijke evidentie. Hier komt het “Evidence Beest” om de hoek kijken, want alles wat we tegenwoordig doen binnen de logopedie, moeten we onderbouwen voor o.a. de zorgverzekeraars. Daarnaast is ook belangrijk om je kennis te laten blijken aan ouders, zodat je niet gezien wordt als de ‘spelletjesjuf’ maar als DE expert in communicatie!
EBP is een manier om bezig te zijn met de profilering en professionalisering van het vak logopedie. Wat EBP precies inhoudt en hoe je het kan toepassen in praktijk kun je lezen in deze blog!

Drie perspectieven

EBP staat voor Evidence Based Practise. Het gaat hierbij om wetenschappelijk bewijs te integreren in je handelen als logopedist, waarbij er rekening gehouden wordt met de expertise van de behandelaar, de hulpvraag van de cliënt en de beschikbare middelen (Kalf & Beer, 2011).
Bij EBP draait het om drie perspectieven waaruit je als logopedist je beslissingen en afwegingen neemt tijdens het handelen. De drie perspectieven zijn: de cliënt, de therapeut en het wetenschappelijke bewijs.

De cliënt:
Binnen je handelen staat steeds de cliënt centraal. Past mijn handelen bij de hulpvraag, de belevingswereld en de mogelijkheden van de cliënt?

De therapeut:
Daarnaast speelt ook de ervaring van jou als therapeut een rol. Welke ervaringen heb jij als therapeut met een bepaalde methode of aanpak? Door ervaring leer je immers wat bijv. goed werkt bij kinderen met ASS of een beneden gemiddeld IQ. Deze ervaring neem je onbewust altijd mee bij het maken van je logopedische beslissingen.

Wetenschappelijke evidentie:
Wanneer we het hebben over wetenschappelijk bewijs, deinzen veel logopedisten al een beetje terug. Voor het lezen en opzoeken van wetenschappelijke artikelen hebben we toch helemaal geen tijd? Het is natuurlijk heel mooi als dit kan, maar in de praktijk is het lastig om aan wetenschappelijke artikelen te komen en de tijd er voor te vinden om ze door te lezen. Toch kun je tijdens je handelen, altijd wetenschappelijk bewijs aanvoeren. Dit bewijs kun je vinden in de onderbouwing van de methodes die je gebruikt, in de richtlijnen die zijn opgesteld door de NVLF en in boeken over een bepaald onderwerp die je in de kast heb staan.

Voorbeeld EBP

Neem nou het voorbeeld van een meisje met ASS, met een zeer lage score op zinnen herhalen op de CELF. Ik vraag me als logopedist af welke factoren bijdragen aan een gunstige prognose m.b.t. de taalontwikkeling van een kind met ASS?
Perspectief 1: Dit vraag ik me af in het belang van mijn cliënt, omdat zij zich graag wil uiten met taal en ik als therapeut haalbare doelen wil opstellen.
Perspectief 2: Als therapeut wil ik graag de optimale zorg verlenen aan mijn cliënt. Ik heb enige ervaring met autisme, maar vind het lastig om de prognose m.b.t. tot de taalontwikkeling te bepalen.
Perspectief 3: Ik duik de literatuur in en vind in een boek over ontwikkelingspsychologie dat vroegtijdige erkenning van autisme, een IQ boven de 75 en het verwerven van taal voor de leeftijd van 6 jaar een positieve bijdragen leveren aan de prognose.
Met deze kennis in combinatie met de anamnese en onderzoeksgegevens, kan ik passende de doelen opstellen voor mijn cliënt, waarbij ik op basis van wetenschappelijk bewijs uit kan gaan van een gunstige prognose m.b.t. de taalontwikkeling van mijn cliënt.

Op deze manier heb ik EBP toegepast in de praktijk, EBP hoeft dus niet moeilijk te zijn! Als we er als logopedisten maar actief mee bezig zijn, zodat we steeds kunnen verantwoorden naar ouders en andere disciplines waar we mee bezig zijn en waarom we het doen. Zo kunnen we laten zien dat we professionals zijn op het gebied van communicatie en we niet als ‘spelletjesjuf’ worden bestempeld. Mijn boodschap is dan ook: EBP doe er wat mee, voor de professionalisering en profilering van ons beroep!

Hoe pak jij het aan?
Wordt jij ook wel eens ‘de spelletjesjuf’ genoemd? En hoe reageer je hierop?
In de volgende blog wil ik het graag hebben over de stappen van EBP handelen in praktijk. Waar loop jij tegenaan bij EBP handelen? Laat het ons weten, zodat ik hier aandacht aan kan besteden in de volgende blog.

Enthousiast geworden op auditproof en EBP-proof aan de slag te gaan tijdens je werk? Neem dan contact op met Zo gezegd, zo gedaan voor meer informatie en trainingen.

De weg naar succes, begint met de eerste stap.

Zo gezegd, zo gedaan

Literatuur:
Kalf, H., & Beer, J. d. (2011). Evidence- Based logopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Over Niña van Wermeskerken

Met mijn werkervaring opgedaan in de paramedische sector, talloze gevolgde ondernemerstrainingen, gegeven training en coaching, mijn passie voor efficiënt en effectief werken sta ik klaar voor jou!

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin