Home » Blog » Blog » De Kwaliteitscyclus Logopedie… wat is dat precies?

De Kwaliteitscyclus Logopedie… wat is dat precies?

door | 15 jan, 2020 | Blog, Kwaliteitscyclus/toets

Sinds de publicatie van de Kwaliteitscyclus Logopedie heb ik vele collega’s gesproken die nog geen idee hebben wat de cyclus is. Sommigen gaven aan dat er wel iets stond in de nieuwsbrieven, anders gaven aan dat het toch nog niet af was… heb jij dat ook?
De kwaliteitscyclus Logopedie is inmiddels af, alle stukken zijn klaar en de eerste praktijk heeft de Kwaliteitscyclus Logopedie inmiddels al ondergaan.

Wat is het verschil met de Kwaliteitstoets?

De vrijwillige Kwaliteitscyclus Logopedie vervangt de Kwaliteitstoets Logopedie. Het product Kwaliteitstoets is doorontwikkeld. Het verschil zit voornamelijk in het ontbreken van de dossiertoets en het element dat er een x aantal dossiers ad random worden gekozen van het afgelopen half jaar.

N.B. Het element dossiertoets zit er alleen nog in voor logopediepraktijken die voor het eerst ‘op’ gaan. Zij starten de Kwaliteitscyclus Logopedie met de Kwaliteitstoets Logopedie i.p.v. met de visitatie.
Wanneer je als logopediepraktijk al eens de Kwaliteitstoets Logopedie hebt behaald, dan start jouw Kwaliteitscyclus Logopedie met een visitatie.
De Kwaliteitscyclus Logopedie is 3 jaar geldig.

Wat doet en/ of bekijkt de kwaliteitscyclus?

 1. 1. Het reflecteren op eigen handelen en dat van evt. collega’s
 2. 2. Het continu optimaliseren van de professionele beroepshouding
 3. 3. Het ontwikkelen van de praktijkvisie in relatie tot
  1. 1. kwaliteit,
  2. 2. effectiviteit van behandelen en
  3. 3. zorginnovaties passen binnen de marktontwikkelingen

Hoe?

Door middel van het toepassen van de PCDA cyclus op:

 • Werken aan ambities van de NVLF
 • Zelfreflectie en verbeterpotentieel
 • Continu verbeteren en vernieuwen
 • Systematisch werken aan optimaliseren van kwaliteit
 • Stimuleren intrinsieke motivatie van de logopedist

Afspraken omtrent deelname Kwaliteitscyclus Logopedie

Dit is de investering voor het behalen en behouden van het Kwaliteitscertificaat:

 • 1 visitatie & 2 kwaliteitsgesprekken OF 1 kwaliteitstoets & 2 kwaliteitsgesprekken
 • Plan van aanpak maken met SMART doelen, die aantoonbaar opgepakt worden, verbetercyclus in dat plan
 • Actief/ aantoonbaar uitvoeren plan en ambities
 • Actief / aantoonbaar uitvoeren NVLF ambities

Jouw plan van aanpak bestaat uit 3 SMART praktijkdoelen; waarvan er 2 SMART praktijkdoelen afkomstig zijn vanuit de NVLF ambities en 1 SMART praktijkdoel uit de zelfevaluatie.

NVLF ambities keuze uit:

 1. 1. PREM + verbeterpunten benoemen en acties uitzetten, iedere medewerker
 2. 2. Nivel + verbeterpunten benoemen en acties uitzetten, iedere medewerker
 3. 3. Dossieranalyse-> 2 complexe dossiers/ medewerker, top 3 meest behandelde indicaties in analyse, analyse tijdens praktijkvergadering: MLH/ klinisch redeneren

+

Minimaal 1 SMART praktijkdoel uit zelfevaluatie:

 • Inhoud
 • Kwaliteit
 • Organisatie
 • Professionele ontwikkeling
 • Strategie
 • Overig

Financiële investering Kwaliteitscyclus Logopedie

Je wilt waarschijnlijk wel weten of je de investering terug kunt verdienen… nou je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet. Kijk zelf maar:

Casus praktijk die al eens de Kwaliteitstoets hebben behaald en over een geldig certificaat beschikken, daardoor spelen het aantal fte’s en locaties geen rol. Instap Visitatie, vervolgens per jaar een kwaliteitsgesprek.*

 • Visitatie €822,50
 • Kwaliteitsgesprek €411,25
 • Kwaliteitsgesprek €411,25
 • Totaal € 1645,00 voor 3 jaar
 • Per jaar €548,33
 • Prijzen excl btw.

*Dit is een berekening wanneer je begint met visitatie en niet met de Kwaliteitstoets Logopedie. Wil je daar meer over weten, stel dan je vraag onderaan de blog.

Terugverdienmodel:

Per zitting minimaal 1 euro terug = 548  zittingen nodig om de kosten te dekken per jaar.
Met 12 zittingen per dag heb je 45,69 dagen nodig om quitte te spelen.

Kijk zij kunnen het, jij dus ook!

Wat zeggen de geauditeerden en de auditor…

Lees hier het artikel in de Nieuwsbrief van de NVLF over de Kwaliteitscyclus Logopedie van Logopediepraktijk de Jordaan.

Praktijkhouders Barbara Laboyrie en Claudia van Daelen, Logopediepraktijk de Jordaan over de Kwaliteitscyclus:

We hebben veel belangrijke zaken besproken en verschillende doelen geformuleerd o.a. op het gebied van dossiervorming.  Onze praktijk behandelt veel TOS-patiënten. Tijdens de audit konden we het probleem van de toegenomen administratieve lasten niet oplossen maar we hebben wel gekeken welke keuzes we kunnen maken om de werkzaamheden te verminderen. Op dit moment hebben we zeker genoeg input om komend jaar naar een meer efficiënte bedrijfsvoering te werken met minder tijdslasten waardoor meer plezier en meer tijd voor inhoudelijke verdieping zal ontstaan.

De visitatie sluit goed aan op onze manier van werken, de externe input geeft ons echter extra handvatten om bij te sturen in verschillende processen met als doel een gezondere praktijkvoering voor ons als logopedisten. Overleg en verslaglegging zijn een belangrijk onderdeel van een intensieve TOS behandeling. Vaak vinden deze zaken onbetaald in onze vrije tijd plaats. Het belang van de patiënt moet in evenwicht zijn met de betaling en investering van vrije tijd van de logopedist. Deze audit heeft ons geholpen om meer grenzen te gaan stellen. De audit was een goede en professionele uitwisseling van informatie en ideeën. Voor ons wat dat zeker van toegevoegde waarde.

Tineke Koopman, leadauditor van Kiwa, vertelt over haar ervaring om ook voor het eerst de visitatie te begeleiden van de eerste Kwaliteitscyclus Logopedie:

Als praktijkhouder heb je er veel meer aan dan aan de Kwaliteitstoets is mijn mening omdat het over de praktijkvoering gaat en niet het controleren van vakjes of iets wel of niet ingevuld is. Je gaat veel meer de diepte in van je praktijkvoering, je kijkt naar het overkoepelend geheel vanuit een helikopterview. Als je dit leuk vindt als praktijkhouder en ambitieus bent dan is de Kwaliteitscyclus Logopedie echt een aanrader. 

Het gaat meer over welke vragen stel je aan jezelf… bijvoorbeeld als er uit de PREM/PROM komt dat cliënten klachten hebben over de bereikbaarheid van de praktijk, is het de keuze aan de praktijkhouder of zij hier iets mee willen ja of nee. Zo ja, dan wordt er een SMART doel op geformuleerd, zo niet dan niet.

Let wel, er is veel voorwerk nodig, aangezien alleen de praktijkhouder en mogelijk het MT bij de visitatie aanwezig zijn. De zelfevaluatie invullen en daarnaast de dossieranalyses per medewerker, te samen met het uitwerken van de dossieranalyses, het vergaderen over de dossieranalyses, het notuleren van die vergaderingen inclusief verbeterpunten opstellen hoe, wat en wanneer de dossiers verbeterd worden zit in het proces ervoor. Dit is noodzakelijk om de visitatie met positief resultaat te behalen. Als dit niet in de voorbereiding zit, kan de praktijkhouder hierover niet de vragen van de auditor beantwoorden.

Kortom: Inhoud van de kwaliteitscyclus logopedie vanuit de NVLF en de auditbureaus is:

 • start: visitatie of kwaliteitstoets;
 • gedurende de cyclus: kwaliteitsgesprek 1 & 2
 • waarbij er geen coachende of adviserende rol wordt en/ of mag worden aangenomen door de auditoren en auditbureaus.

De Kwaliteitscyclus Logopedie is voor iedere praktijk anders.

De feitelijke voorbereiding op de Kwaliteitscyclus is voor ieder logopediepraktijk hetzelfde, namelijk de zelfevaluatie en de dossieranalyse.
Maar het resultaat hiervan is voor iedere logopediepraktijk anders, waardoor ieder plan van aanpak anders is en daarmee ieders Kwaliteitscyclus anders is.
Ieders traject, ieders reis, ieders cyclus is uniek.


Wil jij begeleiding van Zo gezegd, zo gedaan voor jouw Kwaliteitscyclus Logopedie? Dit zijn verschillende opties (klik op de links):

 1. 1. LOGOPEDIST IN DE STARTBLOKKEN: Stappenplan voor de do-het-zelver
 2. 2. LOGOPEDIST ANNO NU: Begeleiding op proces
 3. 3. LOGOPEDIST 2.0: Op maat begeleiding op inhoud en proces
 4. 4. LOGOPEDIST VAN DE TOEKOMST: Intensieve op maat begeleiding op inhoud, proces en evaluatie

Heb jij vragen of twijfels over het mogelijk starten van jouw Kwaliteitscyclus Logopedie? Stel ze gerust onder de blog.

[maxbutton id=”28″ ]

Aan de slag met de Kwaliteitscyclus Logopedie, Zo gezegd, zo gedaan!

Over Niña van Wermeskerken

Met mijn werkervaring opgedaan in de paramedische sector, talloze gevolgde ondernemerstrainingen, gegeven training en coaching, mijn passie voor efficiënt en effectief werken sta ik klaar voor jou!

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin