Home » Blog » Blog » De eerste stap naar EBP in praktijk

De eerste stap naar EBP in praktijk

door | 15 mrt, 2017 | Blog

EBP doe er wat mee, voor de professionalisering en profilering van ons beroep! Met deze slotzin sloot ik mijn vorige blog af. Ik hoop dat ik je heb kunnen overtuigen van het belang van EBP en dat je enthousiast bent geworden om er mee aan de slag te gaan. In deze blog wil ik dan ook ingaan op de eerste stap naar EBP in praktijk!

Breed opgeleid

Als je als logopedist net afgestudeerd bent, ben je breed opgeleid. Je hebt van alle logopedische gebieden basiskennis meegekregen en hebt vaak ook al voorkeur voor een bepaalde logopedische doelgroep of logopedisch gebied. Nu ik net aan de slag ben als logopedist, merk ik dit ook bij mezelf. Je weet van alles iets, maar vaak ontbreekt nog de specifieke ervaring of kennis op een bepaald gebied. Je moet dus zelf aan de slag om jezelf steeds te blijven ontwikkelen en je kennis up-to-date te houden over recent onderzoek en de nieuwste ontwikkelingen in logopedieland. Het bezig zijn met EBP is een manier om je kennis te verdiepen en je handelen te kunnen onderbouwen.

De belangrijkste vraag is alleen: hoe pak je het aan?

Waar moet je beginnen, als je niet meer weet hoe je verder moet bij een bepaalde patiënt? Of als je een op zoek bent naar de meest effectieve behandelmethode?

De stappen van EBP

Om EBP in praktijk te brengen, zijn er een paar stappen die je kunt doorlopen om uiteindelijk bij de oplossing van jouw vraag/probleem terecht te komen:

  1. Beschrijven van je casus
  2. Formuleer een PICO-vraag
  3. Bedenk zoektermen
  4. Op zoek in databanken
  5. Beoordeel je artikel(en)
  6. Formuleer je conclusie

In deze blog wil ik vooral ingaan op de eerste twee stappen van EBP.

Stap 1: Beschrijven van je casus

Wanneer je zit met een vraag/probleem, komt dit vaak voort uit een situatie die je in de praktijk meemaakt. Het is daarom belangrijk om eerst na te gaan, met welke vraag je zit? Gaat de vraag over een specifieke patiënt of populatie waarmee je werkt? Over de effectiviteit van een methode?

Er zijn een aantal domeinen die we kunnen onderscheiden bij het voorkomen van een klinisch probleem (Loveren & Aartman, 2007):

Therapie/preventie: Welke behandeling is het beste? Welk advies kan ik het beste geven?

Diagnose: Wat heeft de patiënt? Is mijn test nauwkeurig?

Etiologie/risico: Waar komt het door? Is de behandeling schadelijk?

Prognose: Hoe loopt het af? Hoelang duurt een behandeling?

Vragen binnen deze domeinen kunnen goed beantwoord worden door het uitvoeren van een ‘EBP cyclus’. Wanneer je je casus goed duidelijk hebt, kun je over naar stap 2.

Stap 2: formuleer een PICO-vraag

Bij stap 2 draait het erom dat je het probleem of de vraag die je hebt, duidelijk en afgebakend wordt. Door het opstellen van een goede PICO vraag, wordt het makkelijker om doelgericht en effectiever naar informatie te zoeken over een bepaald onderwerp.

PICO staat voor Patiënt- Intervention- Comparison- Outcome  (Kalf & Beer, 2011). Dit komt op het volgende neer:

  • Patiënt is de patiënt/populatie/probleem voor wie evidentie wordt gezocht. Waarover zoek je eigenlijk informatie? Voor een specifieke patiënt, een hele populatie of voor een specifiek probleem wat je tegenkomt in praktijk?
  • Intervention is de therapie/benaderingswijzen of diagnostische instrument waarover je informatie wilt.
  • Comparison is welke twee therapieën of diagnostische instrumenten wil je met elkaar vergelijken?
  • Outcome is welk resultaat wil je bereiken?

Nu snap ik dat je denkt, “oké en wat is dan een voorbeeld van een PICO vraag?” Hieronder daarom een aantal voorbeelden van uitgewerkte PICO-vragen.

Voorbeelden van PICO-vragen

Wat is het effect van het trainen van de auditieve verwerking bij kinderen met TOS in de basisschoolleeftijd in vergelijking met een logopediebehandeling zonder aandacht voor auditieve verwerking?

P= Populatie: kinderen met een TOS in de basisschoolleeftijd

I= Therapie: Auditieve verwerking

C= Vergelijking: wel/geen aandacht besteden aan auditieve verwerking

O= Resultaat: effect van een behandeling met aandacht voor auditieve verwerking

Hoe kun je als logopedist rekening houden met een beneden gemiddeld IQ van 80, welke verwachtingen zijn reëel ten aanzien van dit IQ?

P= Patiënt met een IQ van 80

I= Taaltherapie bij kinderen met een beneden gemiddeld IQ

C= Wel/ geen rekening houden met gemiddeld IQ

O= Moet je als logopedist rekening houden met dat leeftijdsadequaat niet van toepassing is?

In de voorbeelden hierboven, zie je dat door het stellen van een PICO-vraag de informatie die wilt je gaan zoeken over jouw vraag/probleem meteen duidelijk wordt afgebakend. Door het duidelijk afbakenen van je probleem, kun je gericht gaan zoeken naar informatie die aan je criteria voldoet. Hierdoor kun je effectief komen tot een oplossing van jouw vraag!

In mijn volgende blog, wil ik graag ingaan op de volgende stappen van EBP in praktijk. Want hoe kom je eigenlijk aan geschikte zoektermen en artikelen?

Hoe pak jij het aan?

Loop jij weleens hiermee te stoeien bij een cliënt?

Of weet jij niet welke weg je moet inslaan als alle uitgeprobeerde methodes niet lijken aan te slaan?

Ik ben benieuwd, hoe jij met deze vraagstukken in de praktijk om gaat! Laat het me daarom weten in de comments, zodat ik hier in mijn volgende blogs aandacht aan kan besteden.

Registreren in je dossiers…

Wil jij weten hoe je EBP-proof goed kan registreren in je dossiers, zodat je aan de nieuwste richtlijn dossiervorming voldoet?

Neem dan contact op met ‘Zo gezegd, zo gedaan’ voor meer informatie en trainingen.

 

De weg naar succes, begint met de eerste stap.

Zo gezegd, zo gedaan

 

Literatuur:

Kalf, H., & Beer, J. d. (2011). Evidence- Based logopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Loveren, C. v., & Aartman, I. (2007). De Pico-vraag. Nederlands tijdschrift tandheelkunde, 172-178.

 

Over Niña van Wermeskerken

Met mijn werkervaring opgedaan in de paramedische sector, talloze gevolgde ondernemerstrainingen, gegeven training en coaching, mijn passie voor efficiënt en effectief werken sta ik klaar voor jou!

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin